Aankondiging Algemene Ledenvergadering

Het bestuur van Havas nodigt alle leden en ouders van jeugdleden uit voor de algemene ledenvergadering op maandag 9 december. De agenda en stukken worden een paar dagen voor de vergadering aan alle leden gemaild.