In haar persconferentie van maandag 28 september heeft het kabinet aangescherpte maatregelen aangekondigd om de verspreiding van het COVID-19 virus tegen te gaan, een deel van deze maatregelen betreffen de sportsector, zowel de amateursport als de professionele sport: het is in ieder geval gedurende de komende drie weken niet toegestaan om als toeschouwer een sportwedstrijd bij te wonen.

Dit betekent dat per dinsdag 29 september 2020 toeschouwers niet langer welkom zijn bij Havas, noch op het veld, noch in de zaal. Dit geldt zowel voor trainingen als voor wedstrijden.

ALGEMEEN

Mondkapjes

Alle (volwassen) bezoekers raden we met klem aan om gedurende de tijd van hun bezoek aan Klein Brandt een mond-neus masker te dragen.

Begeleiders bij uitwedstrijden

Aan bezoekende clubs wordt verzocht om waar mogelijk te carpoolen om het aantal bezoekers bij wedstrijden zo klein mogelijk te houden.

Ook aan de eigen leden wordt gevraagd om bij uitwedstrijden zoveel mogelijk gezamenlijk te reizen.

Trainingen

Bij de trainingen van teams van Havas mogen alleen de spelers en de trainers van de betreffende teams aanwezig zijn, bij de trainingen van de jeugdteams zal er daarnaast altijd één persoon aanwezig zijn om toezicht te houden, onder andere op het naleven van de Coronamaatregelen. Deze vrijwilliger wordt door de trainers aangesteld.

Wedstrijden

Bij wedstrijden van teams van Havas mogen alleen de spelers en begeleiding van de betreffende teams aanwezig zijn, alsmede de scheidsrechter(s) en indien van toepassing de tijdwaarnemers(s).

Ook tijdens wedstrijden van jeugdteams van Havas zal er altijd één persoon aanwezig zijn om toe te zien op de naleving van het protocol. Deze vrijwilligers worden aangesteld door het bestuur.

Teambespreking / warming up veld

Deze kunnen beiden op veld 2 worden gedaan, hier worden op dit moment geen wedstrijden op gespeeld.

Kantine en kleedkamers veld

Tenslotte zal de kantine noch op trainingsavonden, noch op wedstrijddagen open zijn, de kleedkamers en toiletten zijn wel open. Ook daar gelden vanzelfsprekend en de reeds eerder gecommuniceerde maatregelen:

  • Alle kleedkamers zijn open, kleedkamers 1 en 2 zijn voor de teams van Havas, 3 en 4 zijn voor de uitspelende teams;
  • Bij het verlaten van de kleedkamer dient men linksaf te gaan en de voorgeschreven looproute te volgen naar buiten;
  • Alle douches en toiletten zijn open en zullen na gebruik moeten worden gereinigd;
  • Houdt ook in de kleedkamers en doucheruimtes (indien van toepassing) 1,5 meter afstand van elkaar.

Heb je (milde) klachten?

Blijf thuis en kom niet! Laat je testen!

Is iemand in je huishouden positief getest op Corona?

Blijf thuis en kom niet! Laat je testen!

Meer informatie

Meer en uitgebreidere informatie is te vinden op de sites van het NHV en het NOC-NSF: