ALGEMEEN

Ook aan de eigen leden wordt gevraagd om bij uitwedstrijden zoveel mogelijk gezamenlijk te reizen.

Trainingen / Wedstrijden

Publiek mag weer aanwezig zijn bij de amateurwedstrijden en trainingen. In principe geldt placering (in de sporthal), maar op Klein Brandt Sportpark is dit niet mogelijk. Op het veld zijn er afgebakende plekken aangegeven waar publiek kan staan (met inachtneming van de 1,5 meter). Voor publiek geldt de verplichting van registratie en gezondheidscheck. Op sportpak Klein Brandt hangt bij het hek een QR code, die gescand moet worden. Hierop geeft men aan geen corona gerelateerde klachten te hebben.

Bij de trainingen van de jeugdteams zal er daarnaast altijd een persoon aanwezig zijn om toezicht te houde, onder andere op het invullen van de QR code. Deze vrijwilliger wordt door de trainers aangesteld.

Kantine en kleedkamers veld

Tenslotte zal de kantine op trainingsavonden gesloten zijn. Op wedstrijddagen zal de kantine open zijn door middel van teamdiensten.

De kleedkamers en toiletten zijn geopend. Ook daar gelden vanzelfsprekend en de reeds eerder gecommuniceerde maatregelen:

 • Alle kleedkamers zijn open, kleedkamers 1 en 2 zijn voor de teams van Havas, 3 en 4 zijn voor de uitspelende teams;
 • Bij het verlaten van de kleedkamer dient men linksaf te gaan en de voorgeschreven looproute te volgen naar buiten;
 • Alle douches en toiletten zijn open en zullen na gebruik moeten worden gereinigd;
 • Houdt ook in de kleedkamers en doucheruimtes (indien van toepassing) 1,5 meter afstand van elkaar.

Heb je (milde) klachten?

Blijf thuis en kom niet! Laat je testen!

Is iemand in je huishouden positief getest op Corona?

Blijf thuis en kom niet! Laat je testen!

Meer informatie

Meer en uitgebreidere informatie is te vinden op de sites van het NHV en het NOC-NSF:

Contactpersoon Corona

Het centrale aanspreekpunt voor derden inzake de maatregelen en het protocol is Lianne de Jong, e-mail: penningmeester@hvhavas.nl; telefoon: 06-1389 9248.

Publiek

Met ingang van 5 juni 2021 mogen er weer toeschouwers aanwezig zijn bij de wedstrijden van Heren 1. De navolgende regels dienen hierbij in acht te worden genomen:

 • Er mogen maximaal 75 toeschouwers aanwezig zijn in de accommodatie tijdens de wedstrijden, toeschouwers hoeven niet te worden getest.
 • Toeschouwers dienen vooraf aan te geven dat ze de wedstrijd willen bijwonen, alleen vooraf geregistreerde bezoekers mogen aanwezig zijn.
 • In de hal, zowel op de tribune als in de overige ruimtes dient 1,5 meter afstand te worden gehouden.
 • Bij verplaatsingen binnen de sporthal is een mondkapje verplicht, op de tribune mag deze worden afgedaan.
 • Bezoekers dienen bij binnenkomst hun handen te desinfecteren en eventuele aanwijzingen van de aanwezige gastheren/-vrouwen op te volgen.
 • Alle op dit moment geldende voorschriften m.b.t. de verspreiding van het Corona virus blijven onverminderd van kracht; 1,5 meter afstand, was/desinfecteer regelmatig de handen, hoest en nies in de binnenkant van de elleboog, vermijd drukte, blijf thuis bij verkoudheidsklachten en/of koorts.

Houding en gedrag spelers

 • Ook voor dit advies geldt dat het naleven van de basis gedragsregels van RIVM de hoogste prioriteit blijft hebben. Op trainingen en wedstrijden mag er dan ook worden verwacht dat alle betrokkenen er alles aan doen om besmettingen van zichzelf en van anderen te voorkómen.
 • Kies vooraf aan trainingen bewust voor een preventieve mindset: lees goed het protocol en pas je gedrag daaraan aan.
 • Met de juiste houding en gedrag van iedereen en het naleven van alle regels voorkomen we zoveel mogelijk verspreiding van het virus.
 • Spreek elkaar aan, ongeacht functie (vrijwilliger, coach, sporter, medewerker, arts), zo zorgen we voor strikte naleveren op de regels.
 • Plan momenten om als groep te reflecteren op gewenst gedrag en welk gedrag zou kunnen verbeteren.