Publiek bij trainingen en wedstrijden

Vanaf 25 januari mag publiek tot 22.00 uur aanwezig zijn bij sportwedstrijden en trainingen. Het publiek moet zich aan de volgende regels houden:

  • Bij alle wedstrijden, behalve die van heren 1, moet publiek van 18 jaar en ouder een CTB en legitimatie laten zien.
  • Bij de wedstrijd van heren 1 (Eredivisie) is een CTB verplicht voor iedereen van 13 jaar en ouder.
  • Publiek neemt plaats op de tribune op 1,5 meter afstand van elkaar. De 1,5 meter geldt niet voor leden van hetzelfde gezin.
  • Mondkapjes zijn verplicht bij verplaatsing in de sporthal.

Vanzelfsprekend hopen wij op ieders medewerking bij het naleven van deze regels.

Corona toegangsbewijs

Spelers van 18 jaar en ouder moeten bij binnenkomst in de sporthal een corona toegangsbewijs kunnen tonen. Hoewel er een uitzondering is voor mensen die functioneel aanwezig moeten zijn en vrijwilligers, volgt Havas het advies van het NHV op om alle bezoekers van de binnensportlocaties te vragen om een CTB. 

Praktisch betekent dit dat alle bezoekers van onze sporthal van 18 jaar en ouder (ook coaches en scheidsrechters) een CTB moeten kunnen tonen, anders kan er GEEN toegang verleend worden tot de sporthal. Het is een buitengewoon vervelende mededeling, maar wij zullen ons als Havas aan de opgelegde richtlijnen moeten houden; voor een ieders gezondheid vanzelfsprekend, maar ook om financiële sancties wegens het niet naleven van deze regels te voorkomen.

Tenslotte willen we iedereen die NIET over een geldige QR code beschikt, vragen om niet naar de wedstrijden van Havas te komen. De vrijwilligers die de toegang moeten controleren staan er niet om discussies aan te gaan over de zin en onzin van de huidige regelgeving, maar om toe te zien op de naleving ervan.
 
Samen moeten we dit kunnen doen!

Houd je aan de basisregels

  • Testen bij klachten: blijf thuis en laat je testen bij de GGD. Ook als je al gevaccineerd bent.
  • Bij een positieve test: blijf thuis en vermijd contact met anderen, ook als zij gevaccineerd zijn.
  • 1,5 meter is een veilige afstand. Bescherm jezelf en anderen.
  • Schud geen handen.
  • Was vaak en goed je handen.
  • Hoest en nies in je elleboog.

Is iemand in je huishouden positief getest op Corona?

Blijf thuis en kom niet! Laat je testen!

Meer informatie

Meer en uitgebreidere informatie is te vinden op de sites van het NHV en het NOC-NSF:

Contactpersoon Corona

Het centrale aanspreekpunt voor derden inzake de maatregelen en het protocol is Lianne de Jong, e-mail: penningmeester@hvhavas.nl; telefoon: 06-1389 9248.