Informatieboekje

Met dit boekje willen we je informatie geven over het lidmaatschap van onze vereniging en alles wat daarbij komt kijken.
HAVAS is een vereniging waarin plezier en sportieve prestaties hand in hand gaan, we hopen dat jij dat ook zo zult gaan ervaren en wensen je veel plezier toe.

Het informatieboekje kan je hier downloaden

Lid worden?

Stuur het inschrijfformulier en het Machtigingsformulier incasso samen met 1 recente pasfoto’s en € 5,- inschrijfgeld, aan het ledensecretariaat of geef het af op een trainingsavond. De aanmelding wordt in behandeling genomen als alle genoemde bescheiden in ons bezit zijn.

Adres Ledensecretariaat
Grada Philip
Dettifossstraat 132
1363 BX Almere

Contributie 2019 -2020 per 1 juli 2019

Geboortejaar (peildatum 31-12-2019)Jaarmaand
Senioren selectie2000 en eerder € 389,40 € 32,45
Senioren overig2000 en eerder € 330,00 € 27,50
Veteranen2000 en eerder € 231,00 € 19,25
A-jeugd2001 – 2002 € 297,00 € 24,75
B-jeugd2003 – 2004€ 297,00  € 24,75
C-jeugd2005 – 2006 € 280,80 € 23,40
D-jeugd2007 – 2008€ 280,80 € 23,40 
E-jeugd2009 – 2010 € 165,00 € 13,75
F-jeugd2011 – 2012 € 165,00 € 13,75
H-jeugd2013 €  84,00 €   7,00
G-team € 144,00 €  12,00

Niet spelende leden met bondslidmaatschap betalen het persoonsgebonden tarief van het NHV.

De contributie wordt bij voorkeur via incasso geïnd in 12 termijnen, de eerste termijn wordt rond 1 juli afgeschreven. Leden die niet in termijnen willen betalen moeten de jaarcontributie vóór 1 augustus overmaken op de rekening van HAVAS.

Download contributie brief 2019 2020

Vrijwilligersbijdrage

Ieder lid betaalt €50,- per seizoen vrijwilligersbijdrage met een maximum van € 100,- per gezin. Seniorenleden betalen altijd vrijwilligersbijdrage. Deze bijdrage wordt in de eerste maand van het seizoen (juli) via incasso in één keer geïnd.

De vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door vrijwilligerswerk te doen. Iedereen kan dit zelf doorgeven aan de vrijwilligerscommissie. Na afloop van het seizoen wordt de vrijwilligersbijdrage teruggestort als aan de vereisten voor teruggaaf voldaan is.

Hier kunt u meer lezen over de vrijwilligersbijdrage

Opzeggen

Het lidmaatschap loopt vanaf 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar. Opzeggingen moeten schriftelijk, of per e-mail, gedaan worden aan het ledensecretariaat, voor 1 mei van het lopende seizoen. Je dient aan alle contributieverplichtingen te hebben voldaan. Je stuurt de opzegging naar het ledensecretariaat@hvhavas.nl. Je ontvangt altijd een bevestiging van je opzegging. Zeg je in de loop van het seizoen je lidmaatschap op dan ben je voor het hele seizoen contributie verschuldigd.