Informatieboekje lidmaatschap
Contributie brief 2020 – 2021
Leeftijdsindeling NHV

Lid worden

Stuur het inschrijfformulier en het Machtigingsformulier incasso samen met 1 recente pasfoto’s en € 5,- inschrijfgeld, aan het ledensecretariaat of geef het af op een trainingsavond. De aanmelding wordt in behandeling genomen als alle genoemde bescheiden in ons bezit zijn.

Adres Ledensecretariaat
Grada Philip
Dettifossstraat 132
1363 BX Almere

Proeflid

Heb je nog niet eerder gehandbald en wil je kijken of het iets voor jou is? Je mag 3 keer gratis meetrainen. Stuur een mail met je naam en geboortedatum naar info@hvhavas.nl en we nemen contact met je op.

Opzeggen

Het lidmaatschap loopt vanaf 1 juli t/m 30 juni van het volgend jaar. Opzeggingen moeten schriftelijk, of per e-mail, gedaan worden aan het ledensecretariaat, voor 1 mei van het lopende seizoen. Je dient aan alle contributieverplichtingen te hebben voldaan. Je stuurt de opzegging naar het ledensecretariaat@hvhavas.nl. Je ontvangt altijd een bevestiging van je opzegging. Zeg je in de loop van het seizoen je lidmaatschap op dan ben je voor het hele seizoen contributie verschuldigd.

Vrijwilligersbijdrage

Ieder lid betaalt €50,- per seizoen vrijwilligersbijdrage met een maximum van € 100,- per gezin. Seniorenleden betalen altijd vrijwilligersbijdrage. Deze bijdrage wordt in de eerste maand van het seizoen (juli) via incasso in één keer geïnd.

De vrijwilligersbijdrage kan worden terugverdiend door vrijwilligerswerk te doen. Iedereen kan dit zelf doorgeven aan de penningmeester. Na afloop van het seizoen wordt de vrijwilligersbijdrage teruggestort als aan de vereisten voor teruggaaf voldaan is.

Hier kunt u meer lezen over de vrijwilligersbijdrage