Waarom

Havas is een prachtige, groeiende vereniging die drijft op de kracht en inzet van vrijwilligers. Deze mensen maken, verrijken en verfraaien de vereniging niet alleen, ze zorgen ook dat u en uw kinderen kunnen spelen. We willen als vereniging graag samen met al onze leden en hun begeleiders als een frisse, sterke vereniging de toekomst in. Helaas is Havas geen bedrijf met veel geld en moeten we slim met de beperkte tijd (van mensen) en middelen (geld, systemen etc) omgaan.

Wat

De vrijwilligersbijdrage is geen vast onderdeel meer van de contributie en wordt éénmalig per seizoen in één keer afgeschreven.

Hoe

Via de website is het mogelijk om een formulier te vullen. Dit formulier vraagt u per maand om een naam, indien relevant een team (van uzelf of uw zoon/dochter), activiteit, aantal uur en restitutie ja/nee in te geven.

Spelregels

De bijdrage kent een aantal eenvoudige uitgangspunten:

 • Eénmaal per seizoen wordt een bijdragen van 50,00 euro per spelend lid afgeschreven, met een maximum van 100 euro per gezin..
 • Elk lid (bij jeugdleden een ouder/verzorger), kan deze bijdrage terugverdienen door vrijwilligerswerk te doen.
 • Jeugdleden kunnen uiteraard zelf ook vrijwilligerswerk doen
 • Hiervoor geldt een minimum van 20 uur per seizoen voor terugbetaling van de volledige 50,00 euro.
 • Bij minder dan 20 uur wordt geen restitutie verleend.
 • Het systeem is gebaseerd op zelf melden van gedaan werk.
 • Steekproefsgewijs en/of bij het constateren van onregelmatigheden kan controle plaatsvinden.
 • Bij geschillen kan bij de vrijwilligerscommissie worden aangeklopt, dit kan per e-mail (vrijwilligerscommissie@hvhavas.nl).
 • Invoer van uren kan tot 4 weken ná afloop van het seizoen. Aangezien deze datum verschilt per seizoen wordt de exacte sluiting per seizoen gecommuniceerd met de leden.
 • Het is niet verplicht de vrijwilligersbijdrage terug te vragen.
 • Coaches, trainers, bestuursleden en enkele andere functies waar op voorhand te verwachten is dat hiervoor meer dan 20 uur wordt gemaakt, worden uitgesloten van deze registratie.