Havas is een prachtige, groeiende vereniging die drijft op de kracht en inzet van vrijwilligers. Deze mensen maken, verrijken en verfraaien de vereniging niet alleen, ze zorgen ook dat u en uw kinderen kunnen spelen. We willen als vereniging graag samen met al onze leden en hun begeleiders als een frisse, sterke vereniging de toekomst in. Helaas is Havas geen bedrijf met veel geld en moeten we slim met de beperkte tijd (van mensen) en middelen (geld, systemen etc) omgaan.

Spelregels

De bijdrage kent een aantal eenvoudige uitgangspunten:

  • Eénmaal per seizoen wordt een bijdragen van 50,00 euro per spelend lid afgeschreven, met een maximum van 100 euro per gezin..
  • Elk lid (bij jeugdleden een ouder/verzorger), kan deze bijdrage terugverdienen door vrijwilligerswerk te doen. Jeugdleden kunnen uiteraard zelf ook vrijwilligerswerk doen.
  • Er geldt een minimum van 20 uur per seizoen voor terugbetaling van de volledige 50,00 euro.
  • Bij minder dan 20 uur wordt geen restitutie verleend.
  • Voor het einde van ieder seizoen kan de vrijwilligersbijdrage teruggevraagd worden bij de penningmeester. De uiterste datum wordt op de website en per bulkmail gecommuniceerd.
  • Het is niet verplicht de vrijwilligersbijdrage terug te vragen.

Terugbetaling vrijwilligersbijdrage

  • Heb je meer dan 20 uur vrijwilligerswerk gedaan?
  • Heb je de vrijwilligersbijdrage begin van het seizoen betaald?
  • En wil je je vrijwilligersbijdrage terug krijgen?

Stuur dan voor 10 juni 2020 een mail met je naam, rekeningnummer waar de vrijwilligersbijdrage op moet worden gestort en wat je hebt gedaan bij Havas naar penningmeester@hvhavas.nl

We bedanken alle vrijwilligers voor hun inzet! Het wordt zeer gewaardeerd!